Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Komiteja

Ģenerālvienošanās Pušu komiteja

Lai Būvniecības nozares ģenerālvienošanās (turpmāk – ģenerālvienošanās) atbilstu nozares vajadzībām, tās slēdzēji ir paredzējuši ģenerālvienošanās Pušu komitejas (turpmāk – Komiteja) izveidi.

Komitejas sastāvā ir četri pārstāvji no katras puses – četri Arodbiedrības deleģēti pārstāvji un četri Darba devēju pārstāvji:

  1. Edijs Kupčs, kā darba devēju puses pārstāvis;
  2. Valdis Birkavs kā darba devēju puses pārstāvis;
  3. Andris Bērziņš kā darba devēju puses pārstāvis;
  4. Normunds Grinbergs kā darba devēju puses pārstāvis;
  5. Egils Baldzēns kā darbinieku arodbiedrības pārstāvis;
  6. Nataļja Preisa kā darbinieku arodbiedrības pārstāvis;
  7. Ieva Gretere kā darbinieku arodbiedrības pārstāvis;
  8. Mārtiņš Dunskis kā darbinieku arodbiedrības pārstāvis.

Komiteja izskata ar ģenerālvienošanās izpildi un piemērošanu saistītos jautājumus, priekšlikumus ģenerālvienošanās grozījumiem, t.sk. minimālās algas un minimālās stundu tarifa likmes grozīšanai, ne retāk kā reizi kalendārajā gadā no ģenerālvienošanās stāšanās spēkā. Komiteja ir pilnvarota parakstīt ģenerālvienošanās grozījumus, papildinājumus un vienošanos par izbeigšanu.

Komiteja ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi pārstāvji, un tās lēmumiem ir jābūt pieņemtiem vienbalsīgi. Tās darbību nosaka ģenerālvienošanās 3. nodaļa un regulē Komitejas reglaments. Komiteja ieceļ atbildīgo organizāciju, kas pildīs sekretariāta funkcijas. Līdz 2025. gada 31. martam Komitejas sekretariāta funkcijas pilda Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība.

Komitejas sēdes tiek protokolētas un to pieņemtie lēmumi ir publiski pieejami:

2019. gada 17. aprīļa Komitejas sēdes Nr.1 protokols;

2019. gada 30. maija Komitejas sēdes Nr.2 protokols;

2019. gada 31. jūlija Komitejas sēdes Nr.3 protokols;

2019. gada 25. oktobra Komitejas sēdes Nr.4 protokols

Ģenerālvienošanās piemērošanas vadlīnijas;

2020. gada 31. marta Komitejas sēdes Nr.5 protokols;

Komitejas aicinājums saistībā ar COVID-19;

2020. gada 22. maija Komitejas sēdes Nr.6 protokols;

2020. gada 18. decembra Komitejas sēdes Nr.7 protokols;

2021. gada 18. februāra Komitejas sēdes Nr.8 protokols;

2021. gada 31. marta Komitejas sēdes Nr.9 protokols;

2021.gada Ģenerālvienošanās piemērošanas vadlīnijas;

2021.gada Ģenerālvienošanās piemērošanas vadlīnijas (RU);

2021.gada Ģenerālvienošanās piemērošanas vadlīnijas (ENG);

2021. gada 7. oktobra Komitejas sēdes Nr.10 protokols;

2022. gada 6. apriļa Komitejas sēdes Nr.11 protokols;

2022. gada 10. novembra Komitejas sēdes Nr.12 protokols;

2022. gada 20. decembra Komitejas sēdes Nr.13 protokols;

2023. gada 10. marta Komitejas sēdes Nr.14 protokols;

2023. gada 31. marta Komitejas sēdes Nr.15 protokols;

2023. gada 22. septembra Komitejas sēdes Nr.17 protokols;

Ģenerālvienošanās konsolidētā versija spēkā no 01.01.2024;

Komitejas paziņojums par minimālo algu 2024;

2023. gada 30. novembra Komitejas sapulces LBNA prezentācija;

2024. gada 21. februāra Komitejas sēdes Nr.18 LBNA prezentācija;

2024. gada 20. marta Komitejas sēdes Nr.19 LBNA prezentācija.

 

Saturs tapis ar Eiropas Sociālā fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 atbalstu.

Kopīgot: