Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Pieteikties

Kļūsti par biedru

Par LBNA biedru var kļūt darba ņēmēji, kas iesaistīti pilnā būvniecības procesā, sākot ar būvniecības ieceres sagatavošanu, inženierizpēti, būvprojektu izstrādi, būvdarbu veikšanu un būvizstrādājumu ražošanu, labiekārtošanu, ekspluatāciju, restaurāciju un demontāžu, kā arī citus, kuri brīvprātīgi tā izvēlējušies, t.sk. studentus.

 

Iestājies, veicot 5 vienkāršus soļus:

  1. Iepazīsties ar LBNA Statūtiem;
  2. Aizpildi iesniegumu;
  3. Parakstītu iesniegumu nodod LBNA pārstāvim vai nosūti pa pastu uz LBNA biroju: Bruņinieku iela 29/31, Rīga, Latvija, LV-1001;
  4. Maksā biedra naudu* 30 eiro (trīsdesmit eiro, 00 centu) ceturksnī, kas jāpārskaita uz LBNA kontu: LV29UNLA0002000695996; SEB banka; Kods UNLALV2X; LBNA Reģ.nr. 40008043826. Norādot maksājuma mērķī Jūsu: “Vārds Uzvārds biedra nauda”;
  5. Saņem apstiprinājuma e-pastu no LBNA, ka esi uzņemts.

 

Biedra tiesības un pienākumi:

Tiesības: saņemt ar darba attiecībām saistītas konsultācijas. Piedalīties LBNA organizētajās un pārstāvētajās apmācībās, semināros, kursos un citos pasākumos. Saņemt LBNA atbalstu dialogā ar darba devēju, valsts iestādēm, sabiedriskajām un citām organizācijām savas kompetences ietvaros. Brīvi paust savu viedokli un konstruktīvus priekšlikumus LBNA darbības sekmēšanai un mērķu sasniegšanai. Iesaistīties LBNA struktūrvienību un institūciju darbā. Saglabāt biedra tiesības, ja tiek pārtrauktas darba attiecības.

Pienākumi: pildīt Statūtus un LBNA institūciju lēmumus. Regulāri maksāt biedru naudu LBNA noteiktajā kārtībā. Veicināt LBNA vienotības nostiprināšanu un tās izvirzīto mērķu sasniegšanu. Nekaitēt arodbiedrības interesēm un prestižam.

 

*Biedra nauda:

  • strādājošiem individuālajiem biedriem biedra nauda ir 30 eiro (trīsdesmit eiro, 00 centu) ceturksnī, kas jāpārskaita uz LBNA kontu: LV29UNLA0002000695996; SEB banka; Kods UNLALV2X; LBNA Reģ.nr. 40008043826. Norādot maksājuma mērķī Jūsu: “Vārds Uzvārds biedra nauda”;
  • arodorganizāciju biedriem, kuriem ir centralizētais biedru naudas maksājums (maksājums caur darba devēja grāmatvedību), ir 1% (viens procents) no bruto mēneša darba samaksas;
  • nestrādājošiem profesionālo un augstāko izglītības iestāžu audzēkņiem biedra nauda netiek iekasēta līdz izglītības iestādes absolvēšanai.

 

 

 

Kopīgot: