Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Par mums

LBNA

 

Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība (LBNA):

Ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai pārstāvētu un aizstāvētu strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses. Mēs apvienojam darba ņēmējus, kas iesaistīti pilnā būvniecības procesā, sākot ar būvniecības ieceres sagatavošanu, inženierizpēti, būvprojektu izstrādi, būvdarbu veikšanu un būvizstrādājumu ražošanu, labiekārtošanu, ekspluatāciju, restaurāciju un demontāžu, kā arī citus, kuri brīvprātīgi tā izvēlējušies, t.sk. studentus.

LBNA mērķis ir apvienot biedrus kopīgai rīcībai, vienoti darbojoties, lai īstenotu katra un visu biedru pamatotas vajadzības un prasības, paužot viedokli un aizstāvot savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.

 

LBNA uzdevumi: 

Individuālā biedra līmenī - Konsultē darba tiesību, darba drošības un aizsardzības jautājumos. Piedāvā apmācības un seminārus par darba tiesībām, darba drošību, sociālajiem jautājumiem. Apdrošina savu biedru civiltiesisko un profesionālo atbildību. Palīdz risināt individuālos tiesību strīdus ar darba devēju. Izvērtē, vai darba līgums tiek uzteikts pamatoti.

Uzņēmuma līmenī - Palīdz saliedēt kolektīvu, izveidojot arodorganizāciju. Slēdz koplīgumu darba vietā par algu, piemaksām, darba laiku, ēdināšanu, citām garantijām. Risina kolektīvos tiesību strīdus, kuri rodas, slēdzot, grozot, izbeidzot vai pildot darba koplīgumu, kā arī piemērojot vai skaidrojot normatīvo aktu noteikumus vai darba koplīgumu.  Risina kolektīvos interešu strīdus situācijās, kad nevar noslēgt koplīgumus.

Nozares līmenī - Slēdz ģenerālvienošanos par algu, piemaksām, darba laiku un citām garantijām. Darbojas Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komitejā (vairāk šeit). Līdzdarbojas likumprojektu izstrādāšanā un priekšlikumu izvirzīšanā. Nodarbojas ar profesionālās izglītības jautājumiem būvniecības nozarē, darbojas Būvniecības nozares ekspertu padomē , Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (PINTSA) (vairāk šeit).

 

LBNA Latvijā, Eiropā, pasaulē:

LBNA Latvijā ir dalīborganizācija Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā (LBAS), kuru 1990.gada 25.maijā palīdzējām dibināt. LBAS ir lielākā arodbiedrību apvienība Latvijā un ir oficiālais starpnozaru sociālais partneris.

LBNA Eiropā ir dalīborganizācija Eiropas Būvniecības un kokapstrādes darbinieku federācijā (EFBWW), kas apvieno šo nozaru arodbiedrības 34 valstīs. EFBWW ir Eiropas līmeņa būvniecības un kokapstrādes darbinieku sociālais partneris sarunās ar Eiropas Komisiju pieņemot regulas un direktīvas.

LBNA pasaulē ietilpst Pasaules Būvniecības un kokapstrādes darbinieku internacionālē (BWI).  BWI ir pasaules līmeņa būvniecības un kokapstrādes darbinieku sociālais partneris sarunās ar Starptautisko Darba organizāciju (SDO).

LBNA (iepriekš - Latvijas Celtniecības un būvmateriālu rūpniecības darbinieku arodbiedrība) dibināta 1990.gada 23.maijā. LBNA ir būvniecības un būvmateriālu ražošanas nozares sociālais partneris.

2023. gada 8. maijā, LBNA 8. kongresā par priekšsēdētāju ievēlēts Mārtiņš Dunskis un par  vietnieci- Anete Kice. LBNA valdē tika ievēlēti: Mārtiņš Dunskis, Anete Kice, Ieva Gretere, Zanda Strogonova, Evija Kirika.

Kopīgot: