Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu
Aktualitātes
7. februāris

LBNA 8. kongress

Strauji, ir aizritējuši pēdējie 5 gadi, kopš iepriekšējā Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības (turpmāk – LBNA) kongresa.

 

To laikā ir stājusies spēkā LBNA noslēgtā vispārsaistošā būvniecības nozares ģenerālvienošanās. LBNA ir pārstāvējusi savus biedrus konfliktos ar darba devējiem un tiesā, kā arī strādājusi pie normatīvā regulējuma labojumiem. LBNA arodorganizācijas ir pārstāvējušas savu biedru individuālās un kolektīvās intereses sarunās ar darba devēju un slēdzot koplīgumus. Neskaitāmi arodbiedrību biedri ir rīkojušies, lai uzlabotu savus, savu kolēģu un nozares nodarbinātības apstākļus.

Šī kongresa periodu noslēdzot, informējam, ka š.g. 8. maijā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (platformā Zoom), norisināsies LBNA 8. kongress (turpmāk – 8. kongress).

2022. gada 28. jūlijā LBNA valdes sēdē Nr. 13 tika apstiprināts, ka 8. kongresā 1 delegāts pārstāvēs līdz 20 arodbiedrības biedru. Nākošajā LBNA valdes sēdē tika apstiprināts 8. kongresa delegātu saraksts ar 21 dalībnieku.

8. kongresa darba kārtība:

  • Starp kongresu perioda apskats;
  • LBNA revīzijas komisijas ziņojums;
  • Statūtu grozījumu apstiprināšana;
  • Priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas;
  • Valdes vēlēšanas;
  • Revīzijas komisijas un revīzijas komisijas priekšsēdētāja vēlēšanas.

Turpināsim Jūs informēt par aktuālo!
LBNA

Kopīgot: