Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu
Aktualitātes
8. maijs, 2023

LBNA 8. kongress

Strauji, ir aizritējuši pēdējie 5 gadi, kopš iepriekšējā Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības (turpmāk – LBNA) kongresa.

 

To laikā ir stājusies spēkā LBNA noslēgtā vispārsaistošā būvniecības nozares ģenerālvienošanās. LBNA ir pārstāvējusi savus biedrus konfliktos ar darba devējiem un tiesā, kā arī strādājusi pie normatīvā regulējuma labojumiem. LBNA arodorganizācijas ir pārstāvējušas savu biedru individuālās un kolektīvās intereses sarunās ar darba devēju un slēdzot koplīgumus. Neskaitāmi arodbiedrību biedri ir rīkojušies, lai uzlabotu savus, savu kolēģu un nozares nodarbinātības apstākļus.

Noslēdzot šo kongresa periodu, š.g. 8. maijā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (platformā Zoom), norisināsinājās LBNA 8. kongress (turpmāk – 8. kongress).

2022. gada 28. jūlijā LBNA valdes sēdē Nr. 13 tika apstiprināts, ka 8. kongresā 1 delegāts pārstāvēs līdz 20 arodbiedrības biedru. Nākošajā LBNA valdes sēdē tika apstiprināts 8. kongresa delegātu saraksts ar 21 dalībnieku.

8. kongresā tika apstiprināta jauna LBNA vadība. Par priekšsēdētāju ievēlēts Mārtiņš Dunskis un par  vietnieci- Anete Kice. Savukārt valdē tika ievēlēti: Mārtiņš Dunskis, Anete Kice, Ieva Gretere, Zanda Strogonova, Evija Kirika.

8. kongress apstiprināja vairākus grozījumu statūtos. Viena no izmaiņām ir streika fonda izveide, kam turpmāk tiks atvēlēti 10% no biedru naudas maksājumiem. Gadu gaitā streika fonds akumulēts pietiekoši daudz līdzekļus, lai galējas nepieciešamības gadījumā arodbiedrībai būtu pieejams šis pārrunu “instruments”.

Kopīgot: