Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu
Aktualitātes
27. februāris, 2020

Mājaslapa būvniecībā nodarbinātajiem - www.constructionworkers.eu

Kur būvniecībā nodarbinātie var atrast praktisku informāciju par darba samaksu 40 ārzemju valstīs? Lasi zemāk:

EFBWW (Eiropas Būvniecības un kokapstrādes darbinieku federācija) kopā ar savām dalīborganizācijām tajā skaitā LBNA un citiem partneriem ir izveidojusi mājaslapu: www.constructionworkers.eu

Mājaslapā būvniecībā nodarbinātie var atrast praktisku informāciju par minimālo algu, darba laiku, piemaksām, brīvdienām, darba nespējas pabalstiem 40 valstīs, kas lasāma 30 dažādās valodās, tajā skaitā latviešu valodā. Šī mājaslapa izveidota, pateicoties EFBWW veiktajam projektam ar finansiālu Eiropas Komisijas atbalstu (DG EMPL).

Kādēļ šī mājaslapa?

Pagaidu migrācijai, un jo īpaši darba ņēmēju norīkošanai darbā, ir būtiska nozīme būvniecības nozarē, jo tas ir ļoti mobils darbaspēks, ir liels pieprasījums pēc kvalificētiem un nekvalificētiem darba ņēmējiem un ir spēcīga konkurence starp uzņēmumiem. Tomēr princips "vienāda alga par to pašu darbu tai pašā darba vietā" ne vienmēr tiek ievērots. Mājaslapā atrodamā informācija palīdzēs darba ņēmējiem saņemt nozares sektoram specifisku, īsu un viegli pieejamu informāciju par viņu tiesībām. Darba ņēmēji arī varēs sazināties ar arodbiedrībām savā valstī vai mītnes valstī, lai saņemtu tiešu atbalstu.

Eiropas līmenī šī iniciatīva atbilst Direktīvai 2014/67/EK, kas norāda, ka ir svarīgi uzlabot nodarbinātības noteikumu un nosacījumu pieejamību un pārskatāmību dažādās ES dalībvalstīs, lai nodrošinātu pareizu Direktīvas 96/71/EK piemērošanu un tādējādi aizsargātu norīkoto darba ņēmēju tiesības.

Visa informācija ir pieejama visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās.

Kopīgot: