Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu
Aktualitātes
19. oktobris, 2022

Darba samaksas atgūšana

Nebija pat nepieciešama ilga tiesāšanās, jo tiesāšanās sākumā tika panākts izlīgums par lielākās darba samaksas daļas izmaksu uzreiz.

 

Tims ir būvdarbu vadītāja palīgs, kurš dažādos amatos būvniecībā strādā jau daudzus gadus. Viņa darba devējs ir būvfirma Kurzemē. 2021. gada septembrī Tims uzsāka darbu būvobjektā, kurā bija elektroniskā darba laika uzskaites sistēma (turpmāk – EDLUS). Tā automātiski fiksē personas, kas ieiet un iziet no būvlaukuma, norāda katras dienas summāro darba laiku, kas pavadīts būvobjektā un citus kontrolei un drošībai nozīmīgus parametrus.[1]

Papildus EDLUS, darba devējam jāveic arī atsevišķa darba laika uzskaite. Darba likums nosaka pienākumu precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās nostrādātās stundas, kā arī dīkstāves laiku.[2]

Pusgadu pēc darba uzsākšanas, Tims pamanīja, ka EDLUS norādītās stundas nesakrīt ar darba devēja uzskatītajām. Algu lapiņās bija norādītas mazāk stundas nekā uzrādīts EDLUS. Neliela atšķirība starp abām uzskaitēm būtu skaidrojama ar atpūtas brīžiem atrodoties būvobjektā. Taču neuzskaitīto un neapmaksāto stundu skaits, bija pārāk liels, lai to “norakstītu” uz atpūtas pauzēm.

Timam neizdevās šo jautājumu atrisināt sarunās ar darba devēju. Tādēļ viņš vērsās Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrībā, lai saņemtu konsultāciju darba tiesību jautājumos. LBNA, uzklausot lietas apstākļus, konstatēja pārkāpumu. Pēc aprēķinu veikšanas, LBNA pārstāvot savu biedru, vērsās pie darba devēja, norādot uz pārkāpumu un aicināja izmaksāt Timam pienākošos darba samaksu un piemaksu par virsstundām.

Darba devējs turpināja apgalvot, ka atšķirība starp EDLS un darba devēja uzskaitīto darba laiku ir tādēļ, ka ir bijuši gari atpūtas brīži, kuros nav veikts darbs. Nesagaidot, nopelnītās darba samaksas izmaksu no darba devēja, LBNA palīdzēja Timam uzrakstīt prasības pieteikumu tiesā par darba samaksas piedziņu. Tiesa pieteikumu pieņēma tiesvedībā un ierosināja civillietu.

Pēc šī procesa uzsākšanas, nebija pat nepieciešama ilga tiesāšanās, jo tiesas sākumā tika panākts izlīgums par lielākās darba samaksas daļas izmaksu uzreiz. Taupot savu laiku Tims izlīgumam piekrita.

Tima gadījums norāda, ka:

(1) IR jāvēršas pie darba devēja, ja Tavas tiesības tiek aizskartas;

(2) Ja pašam neizdodas, tad mēģini ar LBNA;

(3) Ja LBNA neizdodas, tad kopā mēģināsim tiesā.

Mums ir tiesības, tikai tad, ja mēs par tām pastāvam!

 

[1] Plašāk par EDLUS regulējumu skatīt likuma “Par nodokļiem un nodevām” 14. nodaļā Elektroniskās informācijas uzskaite būvlaukumā un tās izmantošana.

[2] Darba likuma 137.panta pirmā daļa.

Kopīgot: