top
logo
LatvianRussian (CIS)

Iesakām

constructionworkers Zini darba tiesības! Esi drošs!


LCA raksti
PAŠNODARBINĀTIE UN VILTUS PAŠNODARBINĀTIE BŪVNIECĪBĀ PDF Drukāt E-pasts
Otrdiena, 16 februāris 2010 00:22

PAŠNODARBINĀTIE UN VILTUS PAŠNODARBINĀTIE BŪVNIECĪBĀ

2010.gada 4.-5. februārim Prāgā notika Eiropas konference „Pašnodarbinātie un viltus pašnodarbinātie būvniecībā”. Konferenci organizēja sociālie partneri būvniecības jomā Eiropas līmenī: EFBWW – Eiropas celtniecības un kokapstrādes strādnieku [arodbiedrību] federācija un FIEC – Eiropas būvniecības [darba devēju] federācija ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Pašnodarbināto un viltus pašnodarbināto problēma īpaši aktualizējusies pasaules ekonomiskās krīzes iespaidā – uzņēmumi cenšas samazināt izmaksas un nereti viens no izmantotajiem risinājumiem ir nevis darba līgumu slēgšana ar darbiniekiem, bet gan uzņēmumu līgumu slēgšana, t.i., darbinieks kļūst par pašnodarbināto.

Lasīt tālāk...
 
Par darbinieku darba tiesībām un sociālajām garantijām strādājot NORVĒĢIJĀ PDF Drukāt E-pasts
LATVIJAS CELTNIEKU ARODBIEDRĪBA informē JŪS
par darbinieku darba tiesībām un sociālajām garantijām strādājot NORVĒĢIJĀSniedzam  NORVĒĢIJAS Celtnieku arodbiedrības ''FELLESFORBUNDET'' darbinieka Kjell Erik Bogen (tlf.+4723063153) atbildes uz LATVIJAS Celtnieku arodbiedrības jautājumiem.

Atbildes uz jautājumiem attiecībā par darba uzteikuma termiņiem.   

§ 15-3. Uzteikuma termiņi Oppsigelsesfrister
(1) Ja nav noslēgta īpaša rakstiska vienošanās vai arī tas nav noteikts tarifu norunā, tad spēkā ir abpusējs uzteikuma periods viena mēneša garumā. Pirms darba uzteikums ir noticis, ir iespējams vienoties par īsāku uzteikuma periodu starp darba devēju un darba ņēmēju vēlēto uzticības personu uzņēmumos, kuros pastāv tarifu vienošanās. Departaments var izdot priekšrakstus par īsāku uzteikuma periodu darba ņēmējiem, kuri ir saistīti ar pasākumiem darba tirgus regulēšanai.

(2) Uz darba ņēmēju, kurš vienā uzņēmumā ir ticis nodarbināts vismaz piecus gadus nepārtraukti, uzteikuma gadījumā attiecas abpusējs uzteikuma periods vismaz divu mēnešu garumā. Ja darba ņēmējs ir strādājis vismaz 10 gadus nepārtraukti vienā uzņēmumā, abpusējā uzteikuma perioda ilgums ir vismaz 3 mēneši. 

(3) Ja darba ņēmējam tiek uzteikts darbs pēc vismaz 10 gadus nepārtraukta darba vienā uzņēmumā, uzteikuma periodam jābūt vismaz četri mēneši, ja uzteikms noticis pēc tam, kad darbiniekam palikuši pilni 50 gadi, vismaz pieci mēneši pēc 55 gadu vecuma un vismaz seši mēneši pēc 60 gadu vecuma. Darba ņēmējs var uzteikt darbu ar vismaz trīs mēnešus ilgu uzteikuma periodu.

(4) Uzteikuma periodi, kuri ir noteikti 1. – 3.punktos tiek rēķināti, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tam, kad uzteikums ir noticis. 

(5) Nepārtrauktās darba attiecības, par kurām tiek runāts otrajā un trešajā daļā, netiek uzskatītas par pārtrauktām attiecībā uz darba uzteikšanu, sakarā ar pagaidu neierašanos darbā kam par iemeslu ir bijusi likumīga cīņa par darba tiesībām. Tomēr laiks, kurā darbinieks šajā sakarā nav bijis darbā, netiek rēķināts kopējā nostrādātajā laikā, ja vien nav panākta cita vienošanās cīņai par darba tiesībām beidzoties. 

(6) Vadoties pēc šī paragrāfa, kopējā darba stāža aprēķinā jāņēm vērā arī laiks, ko darba ņēmējs pavadījis citā darbības sfērā, taču tā paša koncerna pakļautībā, kuram piesaistīts darba devējs, vai arī citā darba grupā uzņēmumos, kurus savā starpā saista kopīgas īpašuma intereses vai arī kopīga vadība tāda veidā, kas padara pašsaprotamas darba attiecības uzskatīt par saistītām.  Ja uzņēmums vai arī tā daļa tiek nodots vai iznomāts jaunam darba devējam, nostrādāta darba laika aprēķinos jāņem vērā arī laiks, kurš nostrādāts pie agrākā darba devēja vai arī tājā pašā konsernā vai uzņēmumu grupā, kuriem piederīgs agrākais darba devējs.  

(7) Gadījumos, kad, vadoties pēc kontrakta, darba ņēmējs rakstiski pieņemts darbā uz noteiktu pārbaudes laiku, spēkā ir abpusējs uzteikuma termiņš 14 dienas, ja vien nav panākta cita rakstiska vienošanās vai arī kas cits noteikts pēc tarifu vienošanās.

(8) Iesaistītās puses nedrīkst ar tarifu vai citas vienošanās palīdzību mainīt darba uzteikuma termiņus, kādi tie noteikti otrajā vai trešajā punktā, pirms darba uzteikums ir noticis, vai arī izlemt, ka uzteikuma periods tad, ja darbu uzteicis darba ņēmējs, būs garāks, nekā tad, ja darbu uzteicis darba devējs.

(9)Darba ņēmējs, kurš nosūtīts bezalgas atvaļinājumā sakarā ar darba apjomu samazināšanos vai apstāšanos, var uzteikt darbu ar 14 uzteikuma periodu, sākot ar dienu, no kuras darba uzteikums tiek iesniegts darba devējam. Šis nosacījums ir spēkā neatkarīgi no tā, kāds uzteikuma periods ir noteikts likumā vai kontraktā. 

(10) Ja nelaimes gadījumu, dabas katastrofu vai citu neparedzētu notikumu dēļ ir nepieciešams daļēji vai arī pilnībā apturēt uzņēmuma darbību un tā dēļ darba ņēmējiem tiek uzteikts darbs, uzteikuma periods darbiniekiem kuru darbs tiek apturēts, var tikt samazināts līdz 14 dienām, skaitot no dienas, kad notikums noticis. Ja spēkā esošais uzteikuma periods ir īsāks par 14 dienām, tad spēkā ir šis periods. Uzteikuma periodu nevar saīsināt pēc šī punkta darba devēja nāves vai bankrota gadījumā, kā arī gadījumos, kad dīkstāve saistīta ar to, ka darba telpas, mašīnas, ierīces, darba materiāli vai citi palīglīdzekļi, kurus jānodrošina darba devējam, nav lietojami, ja vien darba devējs pats nav vainojams dīkstāvē.
Lasīt tālāk...
 
Par LCA Padomes locekļu viedokļiem un Rīcības nostādnēm 2009.gada otrajā pusgadā. PDF Drukāt E-pasts

PADOMES sēdes diskusijas izklāsts un LĒMUMS

2009. gada 20. augustā, Rīga

Nr.3

Par Latvijas Celtnieku arodbiedrības Padomes locekļu viedokļiem un Rīcības nostādnēm 2009.gada otrajā pusgadā.

Pēc LCA priekšsēdētāja J. Servuta uzrunas un priekšsēdētāja vietnieka J.Gužāna informatīvā ziņojuma par LCA darbību pirmajā pusgadā, Padomes locekļi sniedz savu vērtējumu situācijai valstī, tanī skaitā Būvniecībā un Būvmateriālu ražošanā. Diskusijas laikā tiek izteikti dažādi jautājumi, vērtējumi un priekšlikumi:

Lasīt tālāk...
 
LCA 5. kongresa lēmums Nr.2 PDF Drukāt E-pasts
5. KONGRESA  LĒMUMS   Nr.2
Jūrmalā

2008. gada 17. maijā

Par valsts pensijām


LCA 5. kongress nolemj prasīt valdībai un Saeimai:
1.  Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", paredzēt:
1.1. strādājošiem pensionāriem iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma piemērošanu;
1.2. valsts pensiju neaplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
2. Likumā "Par valsts pensijām" paredzēt:
2.1. cilvēkam tiesības izvēlēties pensijas aprēķināšanai, jebkuru četru gadu darba samaksas periodu, par kuru veiktas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nostrādātajā laika periodā - no 1996. gada 1. janvāra līdz  2007. gada 1. janvārim-, patreizējā likumā paredzēto četru gadu perioda vietā - no 1996. gada 1. janvāra līdz 2000.gada 1.janvārim.
2.2.  pagarināt tiesības vecuma pensionāriem uz priekšlaicīgu pensionēšanos līdz 2010. gada 1. jūlijam.

 
Vienošanās par samaksu būvniecībā 2009. gadā PDF Drukāt E-pasts
Sestdiena, 14 oktobris 2006 14:33
2009.gada 29. janvārī.
Rīgā
Latvijas Būvnieku asociācijas un Latvijas Celtnieku arodbiedrības vienošanās par darba samaksu būvniecībā 2009. gadā.

Pēdējos gados būvniecības apjomi Latvijā palielinās. 2004.gadā tie pieauga par 13,1 procentiem, 2005. gadā par 15,5 procentiem, sasniedzot 818,1  miljonus latu. 2006. gadā – par 14%, sasniedzot ap 1,13 miljardus. 2007. gadā būvniecības apjomi sasniedza 1111,1 miljonu latu, kas ir par 14,2 % (rēķinot salīdzināmajās cenās) vairāk nekā 2006. gadā.  2008. gadā bija būvniecības tempu kāpums attiecībā pret 2007. gadu un sasniedza 1,61 miljardu latu jeb par 29,8 % vairāk kā 2007. gadā. Bet 2008. gada pēdējā ceturksnī bija vērojams būvniecības tempu samazinājums apmēram 3-4% attiecībā pret iepriekšējā gada pēdējo ceturksni. Tiek prognozēts, ka 2009. gadā apjomu kritums turpināsies. Valstī inflācijas rādītāji samazinās.
Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā3132333435363738NākamāBeigas »

37 lapa no 38

Mūsu partneri


bottom

Designed by Eif