18. maijā Latvijas Celtnieku arodbiedrības 7. kongresā tika mainīts arodbiedrības nosaukums uz Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrību (LBNA).

LBNA turpinās pārstāvēt savu biedru intereses individuāli, uzņēmuma un nozares līmenī!

Šobrīd strādājam pie jaunās mājaslapas funkcionalitātes. Iepriekšējās mājaslapas rakstus skati šeit.

.

Reģ.nr. 40008043826
SEB banka
Kods UNLALV2X
Konts LV29UNLA0002000695996